Bestel NU en betaal LATER!!! Maak gebruik van Klarna bij je bestelling op Moon Rebel!!

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de consument sluit met Moon Rebel. Door te bestellen via de webshop van Moon Rebel, accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en betaling
Alle genoemde prijzen in de webshop van Moon Rebel zijn in euro’s, inclusief BTW. Voor alle bestellingen binnen Nederland berekent Moon Rebel 4,50 verzendkosten via DHL.
De retourkosten zijn voor eigen rekening. Bij internationale zendingen worden de verzendkosten bepaald door het land van bestemming en zijn ook de retourkosten voor de consument.

De consument kan bij Moon Rebel met iDeal of Mastercard Visa betalen. Kiest de consument voor betalen met iDeal, dan loopt de betaling via de eigen bank. De transacties met iDeal en creditcard worden secure afgehandeld. Dit betekent dat de betalingsgegevens, die worden doorgegeven om de betaling te verrichten, volledig zijn afgeschermd. Voor online betalingen maken wij gebruik van het beveiligde betaalsysteem van Shopify payments; jouw rekeninggegevens blijven altijd afgeschermd wanneer je online betaalt.

Na betaling ontvangt de consument per e-mail een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres juist ingevoerd wordt.

De consument heeft geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd na de bestelling de reeds aangeschafte producten afgeprijsd blijken te zijn. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld.

Artikel 3. Levering
Na ontvangst van de betaling door Moon Rebel wordt de bestelling gegarandeerd binnen vijf (5) werkdagen verstuurd. Moon Rebel maakt gebruik van de DHL pakketservice. De verzending van je bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vertraging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Moon Rebel niet aansprakelijk.

Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden:

Nederland: bezorgd binnen één (1) tot drie (3) dagen 

Europa: bezorgd binnen drie (3) tot vijf (5) dagen 

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de consument geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van de order. In tijden van uitverkoop kan Moon Rebel niet garanderen dat de bestelling binnen dit termijn verstuurd wordt. Indien de consument de bestelling wil afhalen in Haren kan dit tijdens het bestelproces worden aangegeven.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid
Moon Rebel is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Moon Rebel. Iedere aansprakelijkheid van Moon Rebel jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Moon Rebel verschuldigd is.

Moon Rebel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten opzichte van afbeeldingen op websites, in elektronische nieuwsbrieven, drukwerk of andere uitingen.

Moon Rebel is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal dit door Moon Rebel zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Moon Rebel tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 6. Ruilingen/retourzendingen
Moon Rebel doet er alles aan om een goed product te leveren en de consument te bedienen van juiste informatie over de producten van Moon Rebel. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Voor ruilingen en/of retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kunt jouw pakket retourneren via een DHL Parcelshop of via POST NL. De verzendkosten zijn altijd voor eigen rekening.
  • Artikelen die via de webshop van Moon Rebel zijn gekocht, mogen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd. Echter, om de dienstverlening te kunnen optimaliseren vragen wij de consument aan te geven waarom het artikel wordt geretourneerd.
  • Artikelen gekocht met korting kunnen niet geretourneerd worden.
  • De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, van de bestelling op het bezorgadres, aan Moon Rebel geretourneerd zijn.
  • De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.
  • Het retourformulier moet met de retourzending worden meegestuurd. U kunt een retourformulier aanvragen via info@moonrebel.nl  
  • Bewaar ten alle tijden, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retourbevestiging van Moon Rebel is ontvangen. Mocht de retourzending zoekraken, dan heeft Moon Rebel een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.
  • Moon Rebel accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Als Moon Rebel de retourzending heeft ontvangen, wordt dit per e-mail bevestigd aan de consument. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of retourzendingen welke niet binnen de gestelde termijn zijn geretourneerd, worden niet geaccepteerd. 

Artikel 7. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Moon Rebel verzoekt daartoe een email te sturen naar onze klantenservice. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert Moon Rebel het betaalde bedrag uiterlijk binnen zeven (7) dagen.

Indien de bestelling reeds is verstuurd, zal de retourprocedure moeten worden gevolgd zoals beschreven in artikel 6. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen zeven (7) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Klachten
Moon Rebel doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan een melding te maken via onze email info@moonrebel.nl. Moon Rebel zal proberen het probleem, zo spoedig mogelijk, in overleg met de consument oplossen. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt Moon Rebel de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen zeven (7) werkdagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 9. Privacy
Moon Rebel zal persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeenkomst en eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.

Artikel 10. Overmacht
Moon Rebel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren. Moon Rebel stelt de consument, in dit geval, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Moon Rebel is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, mits dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij overmacht is onder andere sprake in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het computersysteem en storingen in het transport, ongeacht of zich dit voordoet bij Moon Rebel of bij haar toeleveranciers.

Mocht een besteld artikel niet meer op voorraad zijn, dan kan Moon Rebel proberen dit artikel na te bestellen bij de leverancier. Mocht blijken dat het artikel niet meer of te laat wordt geleverd, dan kan de order binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden. Dit volgens de Wet Koop op Afstand. Moon Rebel restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen.

Artikel 11. Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren of anderszins te gebruiken. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact
klantenservice@moonrebel.nl.

Artikel 12. Diversen
Moon Rebel behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 12. Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden door contact op te nemen met de klantenservice van Moon Rebel via info@moonrebel.nl.


 Laatste wijzigingen 1 juli 2021 by Moon Rebel